Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Εργαστήρια Πληροφοριακής Παιδείας

Τα εργαστήρια ΠΠ που προσφέρει η Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π., έχουν ως στόχο να εφοδιάσουν τους φοιτητές με δεξιότητες, οι οποίες επιτρέπουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των πηγών πληροφόρησης που η βιβλιοθήκη διαθέτει καθώς και των υπηρεσιών που τους παρέχει. Επίσης, έχουν σκοπό να στηρίξουν επικουρικά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ε.Μ.Π., προκειμένου να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο πληροφορίας που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες μίας εργασίας ατομικής ή ομαδικής στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου μαθήματος, καθώς και στην τελική διπλωματική εργασία τους.
Τα εργαστήρια ΠΠ απευθύνονται σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις ή δεξιότητες αναφορικά με θέματα όπως αναζήτηση και αξιολόγηση πηγών πληροφόρησης, δεοντολογία-ηθική χρήση της
πληροφορίας-πνευματικά δικαιώματα – λογοκλοπή, συγκέντρωση και προβολή δημοσιεύσεων, κ.λπ.

Καπνίζου Μαρία
Τηλ. 210 772 2317
Email: mkapni2@central.ntua.gr

Σισαμακη Ευγενια
Τηλ. 210 772 4017
Εmail: sisamaki@central.ntua.gr