Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Εκπαίδευση χρηστών

Σεμινάρια Εκπαίδευσης Χρηστών στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθύνονται σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ, έχουν συνολική διάρκεια 30΄λεπτά και σκοπός τους είναι:
(α) η εξοικείωση των φοιτητών και μελών με τους χώρους του κτηρίου της Βιβλιοθήκης, ώστε να μπορούν να προσανατολίζονται με άνεση στους ορόφους και τις συλλογές,
(β) η εκπαίδευσή τους στην αναζήτηση υλικού, μέσω του Ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC) της Βιβλιοθήκης, με έμφαση στις τεχνικές αναζήτησης και στις προσωποποιημένες λειτουργίες που τους παρέχει η κάρτα Βιβλιοθήκης.

Ξεναγήσεις

Στο πλαίσιο του δημόσιου χαρακτήρα της η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ πραγματοποιεί συχνά ξεναγήσεις στους χώρους και στις υπηρεσίες της, σε σχολεία και φορείς.

Σεμινάρια χρηστών & Ξεναγήσεις

[show-team ids=’397′ layout=’grid’ style=’img-rounded,img-white-border,text-center,img-above,1-column’ display=’photo,position,social,location,email,telephone,name’]

Εργαστήρια Πληροφοριακής Παιδείας

[show-team ids=’348,420′ layout=’grid’ style=’img-rounded,img-white-border,text-center,img-above,2-columns’ display=’photo,position,social,location,email,telephone,name’]