Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Τηλεφωνικός κατάλογος προσωπικού

Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Τεχνικής Υποστήριξης
Τμηματάρχης Τεχνολογιών Πληροφόρησης
2107723731
Υπηρεσία Γραμματειακής Υποστήριξης
Διοικητικό Προσωπικό
210 772 4171
Γραφείο Διατήρησης Ιστορικών Συλλογών και Αρχείων ΕΜΠ
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 1875
Υπηρεσία περιοδικών και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 3943
Υπηρεσία Δανεισμού
Διοικητικό προσωπικό
210 772 1578
Υπηρεσία περιοδικών και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων
Διοικητικό προσωπικό
210 772 4095
Υπηρεσία Καταλογογράφησης
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 1564
Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο Κτιρίου Αβέρωφ (Ροτόντα)
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 3835
Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 2317
Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας και Ανάπτυξης Συλλογών
Τμηματάρχης Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας και Ανάπτυξης Συλλογών
210 772 4095
Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο Κτιρίου Αβέρωφ (Ροτόντα)
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 3717
Εργαστήρια Πληροφοριακής Παιδείας
Υπεύθυνη Υπηρεσίας Εργαστηρίων ΠΠ
210 772 2317
Υπηρεσία Δανεισμού, Υπηρεσία Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης Χρηστών
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 2229
Τμήμα Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης Χρηστών
Τμηματάρχης Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης Χρηστών
210 772 1250
Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 4017
Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο Κτιρίου Μπουμπουλίνας (4ος όροφος), Ειδική συλλογή «Βιβλιοθήκη Κ.Α. Δοξιάδη»
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 3734
Υπηρεσία περιοδικών και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 3182
Προϊσταμένος Διεύθυνσης
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π.
210 772 1579
Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο Κτιρίου Αβέρωφ (Ροτόντα)
Διοικητικό προσωπικό
210 772 4450
Υπηρεσία περιοδικών και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 4095
Υπηρεσία Καταλογογράφησης
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 1471
Υπηρεσία Δανεισμού
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 3877
Παράρτημα Πατησίων
Υπεύθυνη Παραρτήματος Πατησίων
210 772 3313
Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο Κτιρίου Μπουμπουλίνας (4ος όροφος), Ειδική συλλογή «Βιβλιοθήκη Κ.Α. Δοξιάδη»
Διοικητικό προσωπικό
210 772 3727
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικού Προγραμματισμού
Τμηματάρχης Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικού Προγραμματισμού
210 772 1853
Υπηρεσία παραγγελιών
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 1473
Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Λογισμικού και Δικτύου
ΕΤΕΠ Πληροφορικής ΤΕ
210 772 3775
Εργαστήρια Πληροφοριακής Παιδείας, Υπηρεσία Γραμματειακής Υποστήριξης
Διοικητικό Προσωπικό
210 772 4017
Υπηρεσία Δια-δανεισμού
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 2027
Υπηρεσία Καταλογογράφησης
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 1574