Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Συλλογές Υλικού

Οι έντυπες βιβλιογραφικές συλλογές υλικού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π. είναι ανοιχτής πρόσβασης εκτός από το υλικό των συλλογών κλειστής πρόσβασης.

Κύρια συλλογή

Η κύρια συλλογή αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης με περισσότερους από 100.000 τόμους βιβλίων. Σημειώνεται ότι το πληροφοριακό υλικό, δηλαδή τα λεξικά, οι εγκυκλοπαίδειες και τα εγχειρίδια (handbooks) δεν δανείζονται.

Παλαιές εκδόσεις: Απαρτίζεται από βιβλία, που εκδόθηκαν μεταξύ του 1950 και 1970.

Πολιτική Βιβλιοθήκη Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ε.Μ.Π.: Περιλαμβάνει βιβλία με πολιτικό, κοινωνικό και ιστορικό περιεχόμενο.

Βιβλία Θεατρικής Ομάδας: Απαρτίζεται από θεατρικά έργα Ελλήνων και ξένων δημιουργών.

Βιβλία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου: Περιλαμβάνει διδακτικά συγγράμματα για τα μαθήματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Δεν δανείζονται.

Βιβλία Πολλαπλής Βιβλιογραφίας

Αποτελεί μια παλαιότερη προσπάθεια συγκέντρωσης της προτεινόμενης βιβλιογραφίας των μαθημάτων των Σχολών του Ε.Μ.Π.

Συλλογή Διδακτικών Συγγραμμάτων του Εύδοξου

Έχει συσταθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 2377/2012 για το μακρόχρονο δανεισμό των διδακτικών συγγραμμάτων. Περιλαμβάνει τους τίτλους που έχουν προταθεί από τα μέλη ΔΕΠ του Ε.Μ.Π. στον Εύδοξο.

Συλλογή Έντυπων Περιοδικών

Αποτελείται από 1460 τίτλους ξενόγλωσσων και ελληνικών επιστημονικών περιοδικών.  Δεν δανείζονται.

Συλλογή Διδακτορικών Διατριβών / Διπλωματικών Εργασιών

Περιλαμβάνει τις διπλωματικές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου μέχρι το 2005.

Για να πληροφορηθείτε για τις συλλογές του Παραρτήματος Πατησίων επισκεφτείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει και ηλεκτρονικές συλλογές, που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων και το Ιδρυματικό Αποθετήριο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις ηλεκτρονικές πηγές.