Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Ψηφιοποίηση Ιστορικής Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΜΠ, στην προσπάθεια της να αξιοποιηθεί το εξαιρετικά σημαντικό υλικό της Ιστορικής Συλλογής που διαθέτει, ψηφιοποιεί την Ιστορική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, η οποία σήμερα περιλαμβάνει περίπου 60.000 τόμοι βιβλίων και περιοδικών που έχουν εκδοθεί από τον 17ο αιώνα μέχρι το 1950. 0 κύριος όγκος της συλλογής αποτελείται από παλιά και σπάνια βιβλία, φυλλάδια, χάρτες, γκραβούρες και εγκυκλοπαίδειες.

Το εν λόγω υλικό είναι ιδιαίτερης ιστορικής επιστημονικής και καλλιτεχνικής αξίας, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη να διασωθεί αλλά και να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα μεγαλύτερο πλήθος ενδιαφερόμενων ερευνητών. Μακροπρόθεσμος στόχος αποτελεί η ψηφιοποίηση όλων των τεκμηρίων της Ιστορικής Βιβλιοθήκης που πληρούν τα κριτήρια ψηφιοποίησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η ψηφιακή συλλογή της Ιστορικής Βιβλιοθήκης από σήμερα, είναι προσβάσιμη σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, με απώτερο στόχο στο μέλλον να είναι ελεύθερα διαθέσιμη στο ευρύ κοινό.

Μια σύντομη παρουσίαση της δράσης μπορείτε να δείτε στο βίντεο που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://youtu.be/pF7fZMDpj-s

Οδηγίες Περιήγησης*:

  • Εισέρχεστε στην ενότητα της Γενικής Συλλογής στον σύνδεσμο: https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/57379
  • Μπορείτε να επιλέξετε να περιηγηθείτε ανά Ημερομηνία Έκδοσης, Συγγραφέα, Τίτλο και Θέμα.
  • Για να αναγνώσετε έναν τίτλο, επιλέγετε τον τίτλο του τεκμηρίου και στη σελίδα που ακολουθεί, επιλέγετε «Προβολή/Άνοιγμα» στο εικονίδιο του PDF.

  • Το τεκμήριο θα κατέβει στον υπολογιστή σας για ανάγνωση.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση library@central.ntua.gr και στο τηλέφωνο 210 772 1248, 2107721579.

* Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο μέσω IP διεύθυνσης του Πολυτεχνείου (τοπική σύνδεση, μέσω VPN).