Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.

 • Η ηλεκτρονική υποβολή είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του Ιδρύματος.
 • Η ηλεκτρονική υποβολή επιτρέπεται μόνο όταν η εργασία έχει εξεταστεί, έχει γίνει αποδεκτή και ενσωματώνει τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες. Η ηλεκτρονική υποβολή θα υλοποιείται μέσω της σχετικής online φόρμας υποβολής.
 • Η πρόσβαση στην online φόρμα υποβολής είναι εφικτή με όλους τους browsers και από οποιοδήποτε σημείο, εντός ή εκτός του ΕΜΠ. Ωστόσο, προαπαιτείται σύνδεση στο DSpace με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του ΕΜΠ (Shibboleth) ή εγγραφή με τη χρήση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (καταχώριση αξιόπιστης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιβεβαίωση ενεργοποίησης λογαριασμού). Ακολούθως γίνεται η υποβολή της εργασίας.
 • Στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής καταχωρίζονται τα μεταδεδομένα της εργασίας (τίτλος, συγγραφέας, περίληψη, κ.λπ.) και γίνεται «ανέβασμα» (upload) του αρχείου ή των αρχείων της εργασίας (με αποδεκτούς τύπους αρχείων: pdf για κείμενο, jpeg για εικόνες και ppt για παρουσιάσεις), τα οποία δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 50 ΜΒ ξεχωριστά και τα 100 MB συνολικά ανά υποβολή. Απαραίτητο είναι το «ανέβασμα» ενός αρχείου pdf με το κείμενο της εργασίας, το οποίο δεν μπορεί να είναι κρυφό και προαιρετικό το ανέβασμα άλλων συνοδευτικών αρχείων.
 • Οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν από ελεγχόμενα λεξιλόγια τη βασική θεματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται η εργασία τους και να εισαγάγουν 5 τουλάχιστον λέξεις-κλειδιά (θεματικούς όρους που περιγράφουν συνοπτικά το περιεχόμενο της εργασίας) στα ελληνικά και 5 στα αγγλικά.
 • Ακολούθως, οι φοιτητές προσέρχονται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη καταθέτουν ένα CD/DVD με ένα ενιαίο αρχείο PDF και τα προαιρετικά συνοδευτικά αρχεία, αν υπάρχουν. Στη συνέχεια, η Κεντρική Βιβλιοθήκη χορηγεί, μετά το σχετικό έλεγχο, βεβαίωση παραλαβής, η οποία αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την απόκτηση του διπλώματος και υποβάλλεται στις αντίστοιχες Γραμματείες.
 • Δεν απαιτείται κατάθεση έντυπου αντιτύπου των εργασιών ή των διατριβών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
 • Η κατάθεση του έντυπου αντιτύπου των διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών, των διαλέξεων και των διδακτορικών διατριβών είναι υποχρεωτική μόνο για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
 • Σημαντική σημείωση: Η εθελοντική υποβολή παλαιότερων εργασιών είναι επιθυμητή και φυσικά αποδεκτή. Συνεκδοχικά, οι φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλλουν εργασίες που δεν είναι διαθέσιμες στο Ιδρυματικό Αποθετήριο μπορούν να το πράξουν μέσω της σχετικής online φόρμας υποβολής.
 • Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν την επιπλέον υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τυχόν δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια που προέκυψαν από την έρευνά τους, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη φόρμα υποβολής τεκμηρίων (Συλλογή: Δημοσιεύσεις φοιτητών).
 • Όλα τα τεκμήρια στο Ιδρυματικό Αποθετήριο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.
 • Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στον συγγραφέα, ο οποίος, ύστερα από τη σχετική δήλωση αποδέσμευσης, “παραχωρεί στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ το μη αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης και διάθεσης της ηλεκτρονικής μορφής της διπλωματικής και μεταπτυχιακής εργασίας και της διδακτορικής διατριβής του στο Διαδίκτυο, μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, ιδιωτικούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς και σύμφωνα με την πολιτική πρόσβασης που έχει ορίσει”.

Πληροφορίες:

 • Πάγκος πληροφοριών, τηλ. 210-7723878