Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Λειτουργία της βιβλιοθήκης υπό περιορισμούς με λειτουργία αναγνωστηρίων από την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 λόγω έκτακτων μέτρων προστασίας από τη διασπορά του COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2476/Β/10-06-2021) «και της  απόφασης Πρυτανικού Συμβουλίου Ε.Μ.Π. (8η Συνεδρίαση/14-6-2021), λειτουργεί υπό περιορισμούς η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΜΠ και το Παράρτημα της στο Συγκρότημα Πατησίων (βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ και τις σχετικές εγκυκλίους περί τήρησης όλων των μέτρων προστασίας) από την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα τηρούνται οι ακόλουθες διαδικασίες:

 • Ωράριο λειτουργίας για το κοινό για τη Βιβλιοθήκη καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-17.00 και για το Παράρτημα στο Συγκρότημα Πατησίων 08:30-16.00.
 • Δίνονται προς χρήση μελέτης συγκεκριμένοι ελεγχόμενοι χώροι με αραίωση καθισμάτων. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να εισέλθουν και να μελετήσουν στη Βιβλιοθήκη ορίζεται με βάση τις διαθέσιμες θέσεις μελέτης που εξασφαλίζουν την απόσταση μεταξύ των χρηστών (1,5 – 2 μέτρα). Οι αναγνώστες θα κάνουν χρήση μόνο των τραπεζοκαθισμάτων που θα έχει ορίσει το προσωπικό της βιβλιοθήκης και θα φέρουν σχετική σήμανση. Επιτρέπονται οι μετακινήσεις μόνο στους συγκεκριμένους ορόφους και ελεγχόμενους χώρους της βιβλιοθήκης και του Παραρτήματος που έχουν προδιαγραφεί από το προσωπικό.
 • Η είσοδος στη Βιβλιοθήκη και στο Παράρτημά της επιτρέπεται μόνο στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας με τη χρήση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας – κάρτα βιβλιοθήκης. Η μέγιστη παραμονή κάθε χρήστη στο αναγνωστήριο δεν θα ξεπερνά τις τρεις ώρες.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στη Βιβλιοθήκη και στο Παράρτημά της και τη χρήση των υπηρεσιών τους, η τήρηση των μέτρων προστασίας τα οποία περιλαμβάνουν θερμομέτρηση, την υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο από το προσωπικό όσο και από τους χρήστες, τα απαραίτητα αντισηπτικά διαλύματα και τις προβλεπόμενες αποστάσεις των δύο μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στη Βιβλιοθήκη.
 • Η κυκλοφορία (δανεισμός/διαδανεισμός και επιστροφή) υλικού γίνεται χωρίς ραντεβού και θα λειτουργεί σε καθεστώς κλειστών βιβλιοστασίων. Τα βιβλία θα τα ανασύρουν από τα βιβλιοστάσια αποκλειστικά οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης. Τα βιβλία δανείζονται άμεσα, εφόσον είναι ήδη εντός του κτιρίου για 72 ώρες (τρεις ημέρες). Όλα τα βιβλία που επιστρέφουν παραμένουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο απομόνωσης (καραντίνα).
 • Αν δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος στη Βιβλιοθήκη συμπληρώνετε τη φόρμα/αίτηση μέσω διαδικτύου στον ηλεκτρονικό κατάλογο, σκανάρετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα (πάσο) και στις δύο όψεις και αποστέλλετε αίτημα ηλεκτρονικά στην υπηρεσία Ρωτήστε έναν Βιβλιοθηκονόμο επιλέγοντας ως Θέμα Βοήθειας: Δανεισμός.
 • Οι ηλεκτρονικές πηγές είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης https://lib.ntua.gr και στον ακόλουθο σύνδεσμο http://lib.ntua.gr/?p=1238
 • Η Βιβλιοθήκη παρέχει πληροφορίες και βοήθεια ως προς την αναζήτηση και εντοπισμό βιβλιογραφίας και υλικού ηλεκτρονικά στην υπηρεσία Ρωτήστε έναν Βιβλιοθηκονόμο επιλέγοντας ως Θέμα Βοήθειας: Αναζήτηση υλικού/ Επιστημονική πληροφόρηση. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΕΜΠ διευκολύνει και προσφέρει υποστήριξη στην αναζήτηση και έρευνα, με τη χρήση όλων των δυνατών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εργαλείων και πηγών που διαθέτει. Για οποιοδήποτε αίτημα ή διευκρίνιση απευθυνθείτε τηλεφωνικά στα 210-7723878, 210-7721576 από 9 π.μ. έως 15 μ.μ.
 • Για οποιοδήποτε αίτημα ή διευκρίνιση σχετικά με θέματα του Παραρτήματος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο Συγκρότημα Πατησίων μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στα 210-7723313 (Βιβλιοθήκη – Κτίριο Αβέρωφ), 210-7723734 (Βιβλιοθήκη – Κτίριο Μπουμπουλίνας) από 9 π.μ. έως 14:30 μ.μ. και ηλεκτρονικά στο e-mail: librarypat@mail.ntua.gr
 • Δεν επιτρέπεται στο κοινό η χρήση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, αιθουσών ομαδικής μελέτης και υπολογιστικών κέντρων.
 • Εξυπηρέτηση για ΑΜΕΑ με εναλλακτικούς τρόπους, όπως για παράδειγμα δανεισμός υλικού μέσω αντιπροσώπου κλπ.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρων. Θα υπάρχει ειδικός χώρος ανάγνωσης για όσους έχουν κινητικά προβλήματα.
 • Επιτρέπεται η εναπόθεση υλικού χωρίς ραντεβού κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα: α) Η επιστροφή του δανεισμένου υλικού, β) Η επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων του «Ευδόξου» συνοδευόμενα από το ειδικό έντυπο συμπληρωμένο ξεχωριστά για κάθε επιστρεφόμενο αντίτυπο. γ) Η παράδοση των έντυπων εργασιών ή/και των CD (σε χάρτινη θήκη) των υποψηφίων διδακτόρων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Υπενθυμίζεται ότι η λήψη της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Σε περίπτωση αυτοματοποιημένου μηνύματος του συστήματος για την καθυστέρηση βιβλίων αλλά και για οποιοδήποτε αίτημα ή διευκρίνιση σχετικά με θέματα δανεισμού απευθυνθείτε ηλεκτρονικά στην υπηρεσία Ρωτήστε έναν Βιβλιοθηκονόμο επιλέγοντας ως Θέμα Βοήθειας: Δανεισμός.
 • Οι βεβαιώσεις μη οφειλής υλικού θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήματος στην υπηρεσία Ρωτήστε έναν Βιβλιοθηκονόμο επιλέγοντας ως Θέμα Βοήθειας: Δανεισμός.
 • Η ηλεκτρονική υποβολή των διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο θα πραγματοποιείται με αυτοαπόθεση εξ αποστάσεως. Η παράδοση του ηλεκτρονικού αντιτύπου μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία, είτε ταχυδρομικά. Για όλες τις εργασίες της Σχολής Αρχιτεκτόνων (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές), απευθυνθείτε στο τηλ. επικ. της Bιβλιοθήκης του Παρ. Πατησίων : 210 772 3313. Για οποιοδήποτε αίτημα ή διευκρίνιση σχετικά με θέματα του Ιδρυματικού Αποθετηρίου απευθυνθείτε ηλεκτρονικά στην υπηρεσία Ρωτήστε έναν Βιβλιοθηκονόμο επιλέγοντας ως Θέμα Βοήθειας: Ιδρυματικό αποθετήριο ΕΜΠ. Οι βεβαιώσεις κατάθεσης των εργασιών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήματος στο e-mail: dspacentualib@mail.ntua.gr.
 • Στο Σύστημα Διαδανεισμού διεκπεραιώνονται όλα τα αιτήματα για παροχή υλικού.  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα  απευθυνθείτε ηλεκτρονικά στην υπηρεσία Ρωτήστε έναν Βιβλιοθηκονόμο επιλέγοντας ως Θέμα Βοήθειας: Διαδανεισμός.
 • Διαρκής ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης www.lib.ntua.gr καθώς και στο λογαριασμό της στο Facebook.